De CBD top - Het lot van de natuur op de onderhandelingstafel

De CBD top - Het lot van de natuur op de onderhandelingstafel

Van 11 tot 15 oktober schuiven in China regeringsleiders van 168 landen aan tafel en zullen we in de media nieuws zien opduiken over de toestand van planten en dieren overal ter wereld, of anders gezegd: de biodiversiteit. Het gaat om de zogenaamde CBD. Maar wat is die CBD precies en waarom is die zo belangrijk?

Kort gezegd is de CBD (afkorting van ‘Conventie over de Biologische Diversiteit’) de plaats waar het lot van de biodiversiteit op onze planeet voor een groot stuk zal worden bezegeld voor de komende 10 jaar en erna. Dat betekent dat de deelnemende landen zullen praten over een manier om de achteruitgang van de natuur te stoppen en zelfs om te draaien. Het is namelijk duidelijk dat we de natuur meer dan ooit nodig hebben: ze zorgt voor de zuurstof die we inademen, het water dat we drinken, de medicijnen die we nemen en alle mogelijke grondstoffen voor ons voedsel en andere producten die we gebruiken in ons dagelijks leven, zoals houten meubels. En, wat we de laatste tijd meer en meer merken: ze helpt om ons te beschermen tegen de toenemende effecten van de klimaatverandering. Denk maar aan waterrijke gebieden die overtollig regenwater opnemen en ons drinkwater aanvullen of mangrovebossen en duinen die de kusten beschermen tegen overstromingen.

Dat de natuur het niet goed doet weten we onder meer van de laatste versie van het Living Planet rapport van WWF, waaruit bleek dat onder gewervelde dieren, populaties met 68% achteruit zijn gegaan sinds 1970. Wat er op tafel ligt in China is niet meer of minder dan een alomvattend plan met doelstellingen om tegen 2030 deze dramatische achteruitgang te stoppen en een begin maken met herstel. Het goede nieuws is namelijk dat veel diersoorten in staat zijn zich te herstellen, als ze maar de kans krijgen m.a.w.: als hun leefgebieden niet verder worden vernietigd, maar integendeel terug groter kunnen worden en onderling beter verbonden; Als ook de vervuiling van hun leefgebieden stopt en de niet duurzame jacht.

Wat verwacht WWF van deze top?

WWF pleit voor sterkere inspanningen voor het behoud van de natuur bij alle regeringen, in overeenstemming met de internationale CBD-doelstellingen, en biedt expertise en ondersteuning bij het bereiken van deze resultaten. Zo pleiten onze experten bij alle deelnemende partijen voor een sterk akkoord en actieplan voor het cruciale decennium dat voor ons ligt. Dat akkoord verwachten we wel pas in april volgend jaar wanneer het tweede deel van de conferentie plaats vindt. In tussentijd volgen onze experten de onderhandelingen op de voet!

Wil je meer weten over hoe het de natuur vergaat, bij ons en in de rest van de wereld?
Of wil je tips over wat je zelf kan doen?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief