De gezondheid van mensapen monitoren

De mensapen van het Congobekken beschermen tegen infectieziekten

Gezondheid wereldwijd gelinkt

De wereldwijde coronacrisis leert ons dat de gezondheid van de mens inherent verbonden is met die van de planeet. Een WWF-rapport meldde het al in maart 2020: het ontstaan van pandemieën hangt samen met de handel in wilde dieren en de vernietiging van hun leefgebied. Verhoogd contact tussen de mens en wilde dieren (rechtstreeks of via voeding, water of hun omgeving) verhoogt de kans op overdracht van ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën, parasieten enz. Een infectieziekte die overdraagbaar is van een gewerveld dier op de mens (en omgekeerd), noemen we een zoönose. In 'One World, One Health' zegt de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) in essentie hetzelfde: de biodiversiteit op aarde beschermen heeft een positieve impact op de gezondheid van de mens.

Vroegtijdige opsporing om mensapen te beschermen en nieuwe pandemieën te vermijden

Net zoals een virus kan overgaan van wilde dieren op de mens, is ook het omgekeerde mogelijk. Dieren kunnen besmet worden door de mens, zeker als ze genetisch nauw met ons verwant zijn. Het DNA van mensapen zoals bonobo's, chimpansees en gorilla's is voor 98% gelijk aan dat van de mens. Op die manier kunnen de gevolgen van een besmetting dramatisch zijn voor een hele soort. Het Robert Koch Instituut en WWF-Duitsland, met de steun van WWF-België, verrichtten daarom onderzoek bij mensapen in het Dzanga-Sanghareservaat in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen wordt de gezondheid van de lokale populatie en van de andere dieren in het beschermde gebied nauwlettend in de gaten gehouden. Het project omvat verschillende acties op het terrein: 

  • De lokale bevolking, maar ook de rangers, gidsen, bewakers, wetenschappers, medewerkers en toeristen ervan bewustmaken hoe belangrijk de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zijn.
  • Regelmatig gegevens verzamelen over de gezondheid van de dieren, en op niet-invasieve manier stalen afnemen bij dieren die de aanwezigheid van de mens gewoon zijn.
  • Lokale medewerkers opleiden door een professionele dierenarts.
  • Zieke wilde dieren zo snel mogelijk behandelen en eventueel opereren.

De vroegtijdige opsporing van ziekteverwekkers als SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk is voor de huidige coronapandemie, kan dienen als waarschuwing voor mens en dier. Zo kan meteen actie ondernomen worden om een snelle verspreiding en mogelijk dodelijke epidemieën te voorkomen. Tegelijk kunnen we onze ontoereikende kennis over de overdracht van zoönosen op die manier vergroten. Bovendien zullen we leren hoe de bestemming van een leefgebied (nationaal park, jachtgebied voor lokale gemeenschappen, bosbouwconcessie enz.) de verspreiding van virussen beïnvloedt.

NAAM VAN HET PROJECT

De gezondheid van mensapen monitoren

REGIO

Congobekken

DUUR

01/06/20 - 30/06/21

BUDGET

€ 50 000

PARTNERS

Robert Koch Instituut, WWF-Duitsland, WWF-Centraal-Afrika

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

ONS DOEL

In samenwerking met het Robert Koch Instituut de gezondheid van mensapen, andere wilde dieren en iedereen die er nauw contact mee heeft, monitoren. Zo kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mens en dier.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

Het ontstaan van zoönosen hangt samen met het verdwijnen van leefgebieden. WWF zet zich in om leefgebieden te beschermen en zo een positieve impact te hebben op de gezondheid van de mens en de biodiversiteit.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": true}, {"gorilla": true}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }

 

Onze andere projecten:

ECOmakala

De strijd aanbinden tegen illegale ontbossing en de degradatie van het leefgebied van de berggorilla door een duurzaam en legaal alternatief te bieden voor de houtskool uit het Virungapark.

Hier wil ik meer over weten
Een volwassen bonobo zittend op een boomtak in het bos

Mai-Ndombe

Het leefgebied van de bonobo beschermen en het regenwoud in het Congobekken herstellen door in te zetten op duurzaam beheer van gemeenschapsbossen en ecotoerisme.

Hier wil ik meer over weten
Gorille de Montagne Berggorilla

De bescherming van de berggorilla's

WWF werkt samen met het IGCP en de lokale gemeenschappen om de gorilla’s te beschermen door stroperij te bestrijden, gezondheidsrisico’s op te volgen en ecotoerisme te ondersteunen.

Hier wil ik meer over weten